aktuální nabídka kontakt reference INFO
logo SPECIÁLNÍ NABÍDKA

SPECIÁLNÍ NABÍDKA!

Daňová přiznání téměř na počkání do 24 hodin. Zpracovaná z přinesených účetních závěrek poplatníků účtujících v jednoduchém účetnictví nebo poplatníků, kteří nejsou účetní
jednotkou.

Cena :

Daňové přiznání - 1 300,- Kč
Přehled pro zdrav.pojišťovny - 300 ,- Kč
Přehled pro správu soc.zabezpečení - 300,- Kč
Případné konzultace k daňové a účetní problematice 1h - 490,- Kč

Podvojné účetnictví:

Daňové přiznání - 2 500,- Kč
výkazy - 500,- Kč
- řazení dokladů
- vedení pokladní knihy
-knihy faktur
-evidence DPH
-evidence majetku
- výkaz zisku a ztrát
- rozvaha
-hlavní kniha
-daňové přiznání vč. přílohy a výkazů


- vedení jednoduchého účetnictví
- řazení dokladů
- vedení pokladní knihy
-knihy faktur
-evidence DPH
-evidence majetku
- peněžník deník s analytickým členěním příjmů a výdajů
- daňové přiznání
- přehled pro zdravotní pojišťovny
-přehled pro Správu sociálního pojištění


- přihlášky organizace
- přihlášky a odhlášky zaměstnanců
- u velkých organizací zpracování dávek nemocenského pojištění
- výplatní pásky
- výplatnice
- mzdové listy
- výkazy pro zdravotní pojišťovny a Sociální zabezpečení
- rekapitulace mzdových nákladú měsíční a roční
- zpracování výkazů pro FÚ a vyúčtování daní z příjmu
mailto:kaplik@cbox.cz